Grădinița cu program normal și prelungit LILO CLUB funcționează în baza autorizațiilor emise de Ministerul Educației atât pentru nivelul preșcolar, cât și pentru nivelul antepreșcolar (creșă), conform legii, în conformitate cu standardele naționale de calitate impuse de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).